spejder-rejser logo

Betingelser


Forbehold ved tilmelding:

Ved prissætning af ture, budgetteres der med en forventet flybillet pris pr. turdeltager. Såfremt det ikke er muligt for Spejder-Rejser at finde et tilstrækkeligt antal flybilletter inden for budgettets rammer, forbeholder Spejder-Rejser sig ret til at aflyse deltagelse for den enkelte tilmeldte. Dette til trods for rettidig tilmelding. I et sådant tilfælde, vil pladserne på turen blive givet efter først-til-mølle-princippet. Aflyses din deltagelse på foranledning af Spejder-Rejser, vil hele turens pris blive refunderet.

Prisændringer m.m.:

Spejder-Rejser forbeholder sig ret til at ændre prisen bl.a. som følge af forhøjede afgifter, ændrede valutakurser eller andre omstændigheder, som Spejder-Rejser ikke har haft mulighed for at tage højde for. Ligeledes forbeholder Spejder-Rejser sig ret til at foretage ændringer i programmet og under visse forhold helt at aflyse turen. Desuden tages der forbehold for udsolgte ture.

Afbestilling:

Ved afbestilling af rejsen før sidste tilmelding får du depositum tilbage. Ved afbestilling efter sidste tilmelding mister du depositum og disponerede omkostninger. Ved afbestilling af rejsen senere end 21 dage før afrejse mister du turens fulde pris. Ønsker du at afbestille din rejse skal du kontakte Houens Odde Spejdercenter. Ønsker du at afbestille din rejse efter sidste tilmeldingsdato, skal du kontakte både Houens Odde Spejdercenter og turlederen på den pågældende tur.

Ansvar:

Spejder-Rejser påtager sig ikke ekstra udgifter på grund af force majeure, trafikforsinkelser, strejker og lignende. Spejder-Rejser påtager sig intet ansvar for skader, der opstår under rejsen, medmindre det kan bevises, at skaden skyldes forsømmelighed fra Spejder-Rejsers side. Spejder-Rejser er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i afrejse- og ankomsttider, som er påtvunget fra anden side. Ved en eventuel forsinkelse på hjemrejsen dækker Spejder-Rejser ikke tabt arbejdsfortjeneste. Du har selv ansvaret for, at din bagage kommer med på turen. Spejder-Rejser er medlem af rejsegarantifonden.

Betaling:

Ved tilmelding til en tur skal du betale et depositum. Du kan se størrelsen af depositummet under beskrivelsen af den enkelte tur. Din tilmelding er registreret, så snart du har tilmeldt dig og betalt depositum via vores hjemmeside www.spejder-rejser.dk. Du skal selv betale rejseudgifterne til turens startsted.

Pas:

Husk gyldigt pas på de ture hvor turstaben forlanger det. I tilfælde af at du har glemt dit pas ved afrejse, venter bus, tog, fly og lignende ikke.

Forsikring:

Alle deltagere, også fra andre korps end KFUM-spejderne, er på Spejder-Rejsers ture dækket af en obligatorisk rejseforsikring tegnet gennem Tryg. Du kan få nærmere information om rejseforsikringen ved at kontakte Spejder-Rejser. Ydermere er gyldige medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark dækket af KFUM-spejdernes ulykkes- og ansvarsforsikring. Er du medlem af et andet spejderkorps i Danmark anbefaler vi, at du tjekker med dit korps, hvordan du er forsikret, når du rejser ud. Har du eller dine forældre selv en ulykkes- og/eller ansvarsforsikring træder denne i kraft førend korpsets. Bemærk, at korpsets ulykkesforsikring kun kan betragtes som et supplement til en privattegnet forsikring. Dækningssummerne er ca. 15-20% af en typisk ulykkesforsikring, den er så til gengæld udvidet så den dækker farlig sport, herunder klippeklatring.

Bagageansvar:

Du har ansvaret for din bagage på hele turen. Evt. beskadiget bagage erstattes ikke af Spejder-Rejser, men du har mulighed for at tegne en bagageforsikring hos et forsikringsselskab.

Regelsæt for ture, hvor aldersgruppen er fra 14-20 år:

Du skal til enhver tid rette dig efter stabens anvisninger. Du skal indordne dig efter de stedlige regler og de givne forhold. Alkohol og euforiserende stoffer må under ingen omstændigheder indtages på turen. Du skal på turen have et gyldigt medlemskab af et af de danske spejderkorps. Brud på ovenstående regler kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning; og uden nogen form for refusion fra Spejder-Rejser.

Regelsæt for ture, hvor aldersgruppen er 18+:

Du skal til enhver tid rette dig efter stabens anvisninger. Du skal indordne dig efter de stedlige regler og de givne forhold. Alkohol må nydes med måde, men man skal til enhver tid kunne deltage i turens fastlagte program. Indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt. Du skal på turen have et gyldigt medlemskab af et af de danske spejderkorps. Brud på ovenstående regler kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning; og uden nogen form for refusion fra Spejder-Rejser.